Künye

İMTİYAZ SAHİBİ
TARIK ŞEKER


Haber Müdürü
YELDA BAYKIZ


Genel Yayın Yönetmeni
ÖZGE DEMİR


Hukuk Danışmanı
Av. ÖMER ZENGİN


Reklam Müdürü
TURAN PEÇE


Editör
İLAYDA KOCABIYIK